Välkommen till Kultur- och fritidsförvaltningens e-tjänst för bidrag och stöd

×
Information
I den här e-tjänsten kan Ekerö kommuns föreningar söka de bidrag/stöd som ligger under Kultur- och fritidsnämnden.
När det gäller Aktivitetsstöd för barn och ungdomar har vi, för de idrottsföreningar som har sitt säte i Ekerö Kommun, en import från Riksidrottsförbundets Idrott online.
För andra föreningar eller idrottsföreningar med säte i annan kommun så fyller ni i er ansökan här i vår e-tjänst.
Information om hur ni skapar kommunfil hos RF för ansökan om Aktivitetsstöd
Information om varje enskilt bidrag/stöd hittar du under den blå informations ikonen som finns efter varje bidrag.
För att kunna söka ett bidrag/stöd måste föreningen finnas med i föreningsregistret.
Där ska föreningen även ha laddat upp följande dokument.
Årsmötesprotokoll för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår
Resultat och balansräkning verksamhetsår
Revisionsberättelse för innevarande verksamhetsår
Om föreningens stadgar har ändrats så ska du skicka in de nya stadgarna
Rutin för hantering av ledares utdrag från belastningsregistret
För att kunna söka bidragen måste du vara inloggad.
Det är ordförande, kanslichef eller annan av föreningen utseddperson som kan söka bidragen.
Saknar du/ni inloggning till den här e-tjänsten kontakta Ekerö Direkt så skickar de inloggningsuppgifter till dig.