Search for associations

×
Information
Välkommen till Ekerö kommuns föreningsregister.
Här hittar du många av de idrotts-, kultur- och andra öppna föreningar som är aktiva i Ekerö Kommun.
Har du tips på en förening som inte finns med i registret, hör gärna av dig till oss på Kultur och fritidskontoret.
Information till föreningarna:
Nu kan ni ladda upp er logga om ni vill.
Finns din förening med men ni saknar inloggningsuppgifter hör av er till oss på Ekerö Direkt. Finns din förening inte med kan du skicka in en förfrågan via länken lägst ner på den här sidan.
Som godkänd förening kan en förening söka Kultur-och fritidsnämndens olika stöd och bidrag samt boka lokal mm till föreningstaxa.
För att bli en godkänd förening behöver följande dokument laddas upp
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Föreningens stadgar, vid första tillfället eller vid förändring av stadgarna
Rutin för hantering av ungdomsledares utdrag från belastningsregistret,vid första tillfället eller vid ändring av rutin.
Type of association
 selected
Activity
 selected
Select form of presentation


 

Frågor och synpunkter? Vänd dig till Kultur och fritidskontoret.
Redogörelse för tillgänglighet på webben


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.8