Förtroendemannaregistret Förtroendemannaregistret TroInt

Förtroendemannaregistret


Brunstedt, Solveig   (C)

E-post: solveig.brunstedt@politik.ekero.se


 Samtliga nuvarande politiska uppdragTroInt 4.3.3 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB

Ekerö kommun

Ekerö kommun, Tappströmsvägen 2, 178 23 Ekerö Tel: 08 124 57 100