Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Föreningar som är med i föreningsregistret måste var öppna, demokratiska, följa barnkonventionen och respektera alla människors lika värde.

Vill ni registrera er förening i föreningskatalogen men inte publiceras i webbförening, kan ni kontakta oss på Kultur- och fritidsförvaltningen då får ni utskick från Kultur-och fritidsförvaltningen men syns inte ut mot medborgarna.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltPojkarFlickorMedlemmar föreg årPojkar föreg årFlickor föreg år
0-5
6-10
11-15
16-20
21-
Addresses
Fakturering (Mandatory registration)

Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Optional registration)

V ordförande (Mandatory registration)

Sekreterare (Optional registration)

Kassör (Optional registration)

Administratör (Mandatory registration)

Booker (Optional registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Ekerö kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Frågor och synpunkter? Vänd dig till Kultur och fritidskontoret.
Redogörelse för tillgänglighet på webben


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .

v 5.2.5