Association registration

Föreningar som är med i föreningsregistret måste var öppna, demokratiska, följa barnkonventionen och respektera alla människors lika värde.

Vill ni registrera er förening i föreningskatalogen men inte publiceras i webbförening, kan ni kontakta oss på Idrottsanläggningar och Fritid då får ni utskick från Kultur-och fritidsförvaltningen men syns inte ut mot medborgarna.
* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*Members information - at the turn of the year
Ages Pojkar Flickor Medlemmar föreg år Pojkar föreg år Flickor föreg år
0-5
6-10
11-15
16-20
21-64
65-
Roles
Fakturering (Mandatory registration)

Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Register Kontaktperson (Optional registration)

Register V ordförande (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Register Administratör (Optional registration)

Register Booker (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Ekerö kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Frågor och synpunkter? Vänd dig till Idrottsanläggningar och Fritid.
Redogörelse för tillgänglighet på webben

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28